index 2015

Delightful Bears

             Bearded Collies


Erkend fokker door de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus  sinds 7 mei 1997

Delightful Bears Intoberlin

Fran├žois & Ann

Van Hecke-De Maesschalck


Overmaai 1

B-3920 Lommel


                    Tel: 0032 (0) 11 81 72 75          e-mail: van.hecke.francois@skynet.be

Now And Then Quickly Quince

Quassea Brae New Moon

Delightful Bears Nuts About Cayenne